'Ολο και περισσότεροι επιλέγουν το κολυμβητήριο για να ασκηθούν. Όμως, οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου χώρου μπορεί να προκαλέσουν ορ...
1 από 4
 
 
Ειδήσεις - Νέα
Το «ευ ζην» με ένα κλικ!
Ακολουθήστε μας:
Προβολή για: Κινητό | Υπολογιστή
© iatronet.gr 1999-2016  | Πληρούμε τις προδιαγραφές του κώδικα δεοντολογίας «Health on the Net» (HON) περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας: επιβεβαιώστε